Sol·liciti la seva clau d'accés.

Permís
Nom
Cognoms
DNI/NIF/NIE
Adreça
Població
Codi Postal
Província
Telèfon
E-Mail
Les seves dades quedaran incorporades a un fitxer propietat de Maria Teresa Fernandez Zarza amb adreça al C / President Macià, 100 - Local 8, 17230 Palamós (Girona), degudament registrat i protegit, i seran utilitzades per gestionar o resoldre la seva consulta i facturació. Maria Teresa Fernandez Zarza no cedirà les seves dades a tercers. Les dades sol · licitades són obligatòries, i la seva absència ens impedirà respondre al seu correu de manera adequada. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, oposició o cancel · lació mitjançant una comunicació a la nostra seu, acompanyada d'una còpia del seu DNI.